dzisiaj jest -

ATV - QUAD

wszystkie pola formularza muszą być wypełnione

jaka wyprawa?  ( zaznacz )

data

imię i nazwisko

adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica … )

telefon 

nr. DOWODU OSOBISTEGO / PASZPORTU

data ważności dowodu osobistego / paszportu

data urodzenia

e-mail

POJAZD do wyprawy ( marka i model )

nr. REJESTRACYJNY pojazdu

Osoba, którą należy powiadomić w sytuacji nadzwyczajnej

( imię i nazwisko + numer telefonu )

„KSYWKA” - napis na koszulce

ROZMIAR koszulki 

UWAGI :

po wypełnieniu naszego formularza, 

dostaniesz na swojego e-maila UMOWĘ.

Po wpłaceniu zaliczki dostaniesz POTWIERDZENIE Rezerwacji. 


Facebook

GREEKON

MARIUSZ

KULAK