ZGŁOSZENIE przez FORMULARZ GREEKONA

REZERWACJA - MAROKO 2023

MAJKI 

DAKO + SEBA

MARCIN + JACEK

PYKA

SIWY

REMIK

ADI

CIASTECZ

RYSIO

KAROL +

KAROLINA

MIRO + MATEUSZ

PILAŚ + KOLCZYK

SASZA + WONSKI

SCRAMB

GUMIŚ

TIGER

RAFAŁ

BOSS

REZERWACJA

ZGŁOSZENIE

WOLNE MIEJSCE

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki. 

W przypadku zgłoszenia ilości osób powyżej limitu, o udziale w wyprawie decyduje data wpływu zaliczki.

( samo wysłanie formularza nie gwarantuje rezerwacji )